I NEED YOUR HELP #CASMICRELIEF

Go watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=LAkDW2be8hk

 * * *

Story

 (scroll down for Vietnamese)

Help me change lives by supporting Operation Health for Comic Relief.

I’m very proud to be teaming up with Comic Relief to raise money and help improve healthcare for thousands of people across Africa. I’ve been out in eastern Uganda to visit a health clinic that’s been completely transformed. It was inspiring to see how our donations can help and actually make a huge difference.

If you can’t donate please share this campaign with someone who can. If you can donate, fill in your details then please send me a screenshot of the thank you page on Twitter with the #CasmicRelief and I will do my best to follow you back, as it is the least that I can do to thank you for helping out.
This clinic that featured in my video is one example of how you can help. In Africa, just £2.50 (just under $4 if you’re in the US) could pay for a mosquito net to protect a child from contracting life threatening malaria while they sleep.

Let’s make a difference!

Caspar x

 * * *

Câu chuyện

 

Hãy giúp tôi thay đổi những cuộc đời bằng cách ủng hộ Hoạt động Y tế cho tổ chức Comic Relief.

Tôi rất tự hào khi được làm việc cùng Comic Relief để quyên góp tiền và giúp đỡ việc phát triển chăm sóc sức khoẻ cho hàng nghìn người trên Châu Phi. Tôi đã đến phía bắc Uganda để thăm một trạm y tế đã hoàn toàn thay đổi. Để thấy được đóng góp của chúng ta có thể giúp và thực sự làm nên một sự khác biệt lớn như thế nào quả là đầy cảm hứng.

Nếu bạn không thể quyên góp được làm ơn chia sẻ chiến dịch này với ai đó có thể làm được. Nếu bạn có thể quyên góp, điền thông tin của bạn vào và làm ơn gửi cho tôi ảnh chụp màn hình trang cảm ơn trên Twitter với #CasmicRelief và tôi sẽ cố gắng hết sức để follow bạn, đó là thứ nhỏ nhất tôi có thể làm để cảm ơn bạn vì đã giúp.

 

Trạm y tế trong video của tôi là một ví dụ cho việc bạn có thể giúp đỡ như thế nào. Ở Châu Phi, chỉ cần £2.50 (chỉ dưới $4 nếu bạn ở Mỹ) có thể mua được một màn lưới chống muỗi để bảo vệ trẻ con khỏi bị bệnh sốt rét đe doạ tính mạng khi chúng đang ngủ.

Hãy cùng tạo ra một sự khác biệt!

Caspar x

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s