Accio Thế giới Phù thủy!

List những bài luận // truyện xung quanh series Harry Potter mà mình đã dịch:

1. “Hãy phơi phới lên” Series
– Dành cho Gryffindorshttp://wp.me/p4I5M9-35
– Dành cho Hufflepuffshttp://wp.me/p4I5M9-2j
– Dành cho Ravenclawshttp://wp.me/p4I5M9-2g
– Dành cho Slytherins: (Ongoing)

2. Ravenclaws‘ Essays:
– Ấn tượng tính cách: http://wp.me/p4I5M9-2e
– Về Ravenclaws và chuyện Phân loại: http://wp.me/p4I5M9-2c
– Ravenclaw: Ngôi nhà của Sự tách biệt: http://wp.me/p4I5M9-11
– Lợi thế khi là một Ravenclawhttp://wp.me/p4I5M9-3K

3. Others:
– Nhập học ở Hogwarts: Lá thư của Harry và các phù thủy sinh gốc Muggle: http://wp.me/p4I5M9-14

* * *

II. Harry Potter’s Fanfics

– Tình dược: http://wp.me/p4I5M9-i
– Làm bạn với Kẻ thù: http://wp.me/p4I5M9-z
– Một ngàn cách: http://wp.me/p4I5M9-U
– Cuộc chiến nội tâm: http://wp.me/p4I5M9-Y
– Following your Heart: http://wp.me/p4I5M9-16
– Because I am in love: http://wp.me/p4I5M9-18
– After Hours: http://wp.me/p4I5M9-1a
– A Hero: http://wp.me/p4I5M9-1c
– Yellow: http://wp.me/s4I5M9-yellow
– Ba phù thủy nhỏ: http://wp.me/p4I5M9-2Q
– Dancing Queen: http://wp.me/p4I5M9-30
– Món quà Giáng Sinh: http://wp.me/p4I5M9-45

* Một chuỗi những dịp xui xẻo tàn tệ
– Chap 1: http://wp.me/p4I5M9-33
– Chap 2: http://wp.me/p4I5M9-3M
– Chap 3: http://wp.me/p4I5M9-41

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s